เยาวชนไทยเก่งคว้ารางวัลการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 จากเยอรมนี


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) ครั้งที่ 24 ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้ ผลการแขง่ขันการ
นำเสนอโครงงาน ดังนี้  
1.นายวรวงค์ เลิศอำนวยพร โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  นำเสนอในสาขา Life  Science (คนที่ 3 จากซ้าย) รางวัลเหรียญทองแดง Poster Presentation รางวัลเหรยีญทองแดง Oral Presentation  จากโครงงาน เรื่อง การใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าตรวจวัดสารออกซสีเตอรอล ด้วยเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การคดักรองผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น
2. นายภีศเดช เย็นเสมอ โรงเรียนราชสีมาวิทยา จ.นครราชสีมา นำเสนอในสาขา Life  Science (คนที่ 2 จากขวา) ได้รางวัลเหรียญ ทองแดง Oral Presentation จากโครงงาน เรื่อง การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Delta 4 desaturase โดยใช้ยีสต์ Pichia pastoris ชนิด SMD1168H
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอในสาขา Life  Science  (คนที่ 4 จากขวา) ได้ รางวัลเหรียญเงิน Poster Presentation รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงาน เรื่องการแยกราเอนโดไฟท์ที่สรา้งไอระเหย จากพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย  
4. นายรฐนนท์ ทิพปภาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย น าเสนอในสาขา Environmental Science (คนที่ 3 จากขวา)  ได้รางวัล เหรียญทองแดง Poster Presentation และรางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงาน เรื่องการศึกษาการจดัเรียงโครงสร้าง โมเลกุลใหม่ของออกตะไวนิลซลิเซสควิออกเซนโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไนโตร ผ่านปฏิกริยาแทนที่ด้วยสาร อิเล็กโตรฟิลิก    
5. นางสาวธมลวรรณ ทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  น าเสนอในสาขา Environmental Science (คนที่ 4 จากซ้าย) ได้รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่อง กังหันบำบัดน้ า 3 in 1      
พร้อมกันนี้ ผู้แทนนักเรียนไทยอีกคน คือ นายจักรา  อัศวลาภสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเข้าประกวดในสาขาคณติศาสตรด์้วย โดยมี รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต อาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นกรรมการอิสระ (คนที่ 1 ขวามือ) ดร.ภานุพนัธ์ ลิมปช ยาพร อาจารยจ์าก ม.ศลิปากร (คนที่ 1 ซ้ายมือ) และนางสาวคงนิตา เคยนิยม ผู้ช านาญ จาก สสวท. เป็นผู้นำทีม

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน