ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เพื่อให้มีโอกาสได้ทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
 

- เป็นอาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง (BoardCertificate) มาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันสมัคร (ปีค.ศ. 2011-2016)

-สําหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ของฝ่ายวิชาการ สกว. มาแล้ว และเป็นการสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สองขึ้นไป ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้วไม่เกิน 7 ปีนับถึงวันสมัคร (ปีค.ศ. 2009-2016) ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องทํางานประจําอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

-เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index(SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีค.ศ. 2011-2016) สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทํางานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวสามารถใช้เวลาราชการได้หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ

-ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนทําวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจําเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกัน

-สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
 

การสมัครและกําหนดเวลาเสนอโครงการ
 

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academics.trf.or.th  เท่านั้น
 

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

แหล่งที่มา :

http://academics.trf.or.th/ 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน