รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ป.โท และ ป.เอก


เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยของคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขึ้นเพื่อให้ทุนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
 

1.ทุนการศึกษาแบบเต็มตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียนในเทอมแรกของหลักสูตร) และค่าครองชีพ ดังต่อไปนี้

       - ค่าบำรุงการศึกษาตามจริงซึ่งระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร

       - ค่าหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ที่จำเป็นสำหรับการจบการศึกษาตามหลักสูตร

       - ค่าครองชีพ เดือนละ 12,000 บาท นับจากวันที่ได้รับทุน จนครบระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยทั้งหมดนับจากวันที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร)
 

2.ทุนการศึกษาแบบเต็มตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร) ดังต่อไปนี้

       - ค่าบำรุงการศึกษาตามจริงซึ่งระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร

       - ค่าหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ที่จำเป็นสำหรับการจบการศึกษาตามหลักสูตร
 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้รับทุน
 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ โทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2) มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับผู้จบปริญญาโท หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้จบปริญญาตร

3) ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มจธ. สำหรับผู้ขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่)

4) นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องได้เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี หรือมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีและมีผลงานตีพิมพ์หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ สกว. ยอมรับ (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่)

5) สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุนนี้
 

ขั้นตอนการสมัคร สำหรับผู้สนใจทุนการศึกษาโครงการนี้
 

1.สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ตามช่องทางปกติ

2.ยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ ที่ email: paweena@sit.kmutt.ac.th

3.คณะกรรมการโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาผลการสอบเข้าศึกษาต่อและข้อมูลจากใบสมัครขอรับทุน

4.แจ้งผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

5.ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา

6.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการนี้ต้องทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
 

หลักฐานประกอบการสมัคร
 

1.แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงจำนวน 1 รูป

2.Transcript

3.ผลงานวิชาการที่ผ่านมา

4.ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการให้พิจารณาทุนการศึกษา
 

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ โทร 0-2470-9815 email: paweena@sit.kmutt.ac.th

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  >> https://www4.sit.kmutt.ac.th/files/highlight_attachement  

แบบฟอร์มขอรับทุน >> https://www4.sit.kmutt.ac.th/student/files/highlight_attachement/scholarship_form.pdf 

แหล่งที่มา :

https://www4.sit.kmutt.ac.th/MS-PhD-Scholarship 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน