สสวท.เผยทีเด็ด กลยุทธ์ปฏิวัติการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาวิทย์–คณิต ทั่วประเทศ

คุณครูวิทย์– คณิต ต้องตัดสินใจ จะยอมให้นักเรียนล้าหลัง
หรือจะร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไปด้วยกัน

     จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ประเมินทักษะการคิดและการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาด้านต่างๆ โดยการทดสอบทักษะและความรู้ในระดับสากล จัดทำโดยกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD)

     เกาหลีใต้ติดอันดับ 1 ด้านการศึกษาโลกแทนประเทศฟินแลนด์ ซึ่งตกลงไปอยู่อันดับ 5 ในปีนี้ ประเทศไทยปรับอันดับภาพรวมจาก 37 ขึ้นมาเป็นอันดับ 35 ก็นับว่าดีขึ้นจากปี 2555

     แม้ว่าเราจะมีเรื่องน่ายินดีที่ผลการประเมินนานาชาติ PISA ของไทยในปี 2012 เมื่อเทียบกับปี 2009 นั้น ค่าเฉลี่ยจะสูงขึ้นในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 9 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 19 คะแนน ซึ่งเป็นกำลังใจให้นักเรียนและครูได้บ้าง

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ก็ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมินนานาชาติ PISA และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ก้าวหน้ามากกว่านี้

     จึงได้ออกแบบกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและบรรยากาศในการเรียนจัดทำโครงการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(TME) มาเป็นเวลา 4 ปีแล้วโดยใช้ข้อสอบจากสาธารณรัฐเกาหลี มีผู้ปกครอง โรงเรียน ครูและนักเรียนให้ความสนใจรวมแล้วกว่า 1,000,000 คน

     ดร.พรพรรณ ไวทยางกูรผอ.สสวทกล่าวว่า ปีนี้เราใช้ทางลัดในการพัฒนาฝึกทักษะคณิต-วิทย์ ให้เด็กเก่ง ด้วยระบบทีเด็ด (TEDET: Thailand Educational Development and Evaluation Tests) เป็นโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และธนาคารออมสินในการนำระบบนี้เข้ามา

     เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนครูในด้านคลังข้อมูล แบบฝึกหัดคณิต-วิทย์ ป.2 - ม.3 จากสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทการศึกษาไทย ด้วยความทุ่มเทของทีมผู้เชี่ยวชาญจากสสวท.
นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาไทย ในการปรับแนวการสอนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเข้าใจแนวคิดในการทำโจทย์ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ครูได้ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการสอน และสามารถแจกโจทย์การบ้านให้เหมาะสมกับพื้นฐานผู้เรียน

     โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวย้ำว่า การฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอ ในการทำโจทย์แบบฝึกหัดคณิต-วิทย์ นั้นจำเป็นอย่างมาก ทีมนักวิชาการจึงทุ่มเทจึงพัฒนาระบบทีเด็ดเพื่อให้เด็กไทยได้ฝึกทำโจทย์ที่ท้าทายความสามารถและหลากหลาย

     ระบบทีเด็ดจะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กโดยการสร้างพื้นฐานพร้อมๆ ไปกับการแก้ไขจุดอ่อน เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาและเชื่อมโยงไปกับวิชาอื่นๆ

     อ.ชมัยพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สสวท. กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มาแทนที่บทบาทของครูสสวท.ตระหนักดีว่า ครูต้องทำงานหนักในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาสร้างแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอน เตรียมการสอน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น สสวท.จึงเตรียมคลังความรู้ให้คุณครูเข้าไปเลือกใช้ในการวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

     เหนือสิ่งอื่นใดคือ นักเรียนทั่วประเทศจะได้มีโอกาสเข้าถึงโจทย์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นการให้โอกาสกับโรงเรียนที่ห่างไกล ที่จะได้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

     คำถามสำคัญที่อ.ชมัยพร พบคือ “เป็นภาระให้ครูหรือไม่” เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มั่นใจในการใช้ระบบนี้สสวท. จะจัดให้มีการอบรมครูให้เข้าใจวิธีการใช้ เหมือนเรากำลังเรียนขับรถหรู  รถใหม่ อาจต้องใช้ความพยายามเรียนรู้และทำความคุ้นเคยสัก 1 อาทิตย์ หลังจากนั้นก็จะคล่องแคล่ว เพียงคลิกเดียวก็สามารถเตรียมการสอนและสร้างโจทย์การบ้านที่เหมาะสมให้เด็กได้แล้วจะลดภาระงานและทำให้คุณครูรู้จักพื้นฐานของเด็กรายบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ต่อไป

     เพียงวันนี้คุณครูจะเปิดใจรับเทคโนโลยี “ครูเป็นกุญแจสำคัญ” สสวท.จะคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ครูต้องตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อเด็ก หรือจะทนเดินไปเรื่อยๆ ในแบบเดิมๆ จนในที่สุดเด็กของเราก็จะพัฒนาไม่ทันชาติอื่นๆ

     อ.ชมัยพร ได้เล่าตัวอย่างโรงเรียนที่นำระบบทีเด็ดไปใช้กว่า 1,000 โรงเรียน ตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน อัสสัมชันคอนแวนต์สีลม และประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์) ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันกับสสวท.ว่า ขอบคุณที่นำระบบทีเด็ดเข้ามา ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความมั่นใจว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิใจ

     นอกจากนั้นคุณครูผู้สอนจากอัสสัมชันคอนแวนต์สีลม เล่าให้ฟังว่าใช้เวลาศึกษาระบบเพียง 1 สัปดาห์ก็คล่องแคล่ว และเริ่มแจกโจทย์การบ้านให้นักเรียน ตอนแรกนักเรียนก็มีเสียงบ่นบ้างว่าทำไม่ได้ แต่ปัจจุบันนักเรียนสนุกกับการลุ้นคะแนน และถามคุณครูว่า ขอยากกว่านี้อีก เพราะสนุก และรู้สึกท้าทายในส่วนของคุณครูก็ได้ทราบรายละเอียดของเด็กมากขึ้นว่าเด็กอ่อนในเนื้อหาใด เช่น เรขาคณิต ก็จะเสริมได้ถูกต้อง เด็กก็มีกำลังใจ เด็กเก่งก็มีโจทย์ท้าทายทำให้อยากพัฒนาขึ้นไปอีก ซึ่งผู้ปกครองภูมิใจมาก กลับไปบ้านเห็นเด็กเปิดคอมแล้วลุ้น คิดว่าเด็กนั่งเล่นเกมส์แต่เด็กกำลังนั่งทำโจทย์อย่างสนุกสนาน


     สิ่งที่น่าประทับใจจากรร.ประภามนตรี 2 คุณครูผู้สอนเล่าว่าภูมิใจมาก ในบางห้องมีนักเรียนซึ่งเป็นเด็กออทิสติก ครั้งแรกเด็กทำแบบฝึกหัดไม่ได้ คุณครูก็ค่อยๆสอน เด็กก็เริ่มพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพียงเด็กทำได้มากขึ้นวันละข้อ คุณครูและผู้ปกครองก็ชื่นใจมากแล้ว ตอนนี้ห้องเรียนคณิตศาสตร์กลายเป็นห้องเรียนที่มีเสียงหัวเราะและเสียงลุ้นปรบมือกันทุกชั่วโมง

     สสวท.จึงอยากเชิญชวนครูสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสสวท.จะแจก User Name และ Password ให้ครูทั่วประเทศได้ใช้ข้อมูลในระบบฟรี แม้โรงเรียนที่ห่างไกลเพียงอินเตอร์เน็ตเข้าถึง คุณครูก็สามารถปริ้นท์โจทย์ออกมาให้เด็กทำแบบฝึกหัดได้ จึงอยากเชิญชวนครูที่มีความมุ่งมั่นอยากพัฒนาเด็ก เข้าร่วมโครงการทีเด็ด

     โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลข 02-748-3330 ตั้งแต่วันนี้ –30 พฤศจิกายน 2557 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedet.ac.th

     ด่วน! หากติดต่อมาภายในเดือน ตุลาคม 2557 จะได้รับการฝึกอบรมในรอบแรกซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2557 จะได้เข้าทดลองใช้ระบบก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบคลังความรู้ TEDETมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประโยชน์ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับจากระบบ TEDET เครื่องมือสนับสนุนครูในศตวรรษที่ 21
     1. เห็นแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนและนำผลที่ได้มาวางแผนเชิงนโยบาย
     2. คลังความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากสาธารณรัฐเกาหลีที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง โจทย์ท้าทายที่เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และข้อสอบที่ประกอบด้วยโจทย์เพื่อการแข่งขัน และโจทย์ปัญหาที่แบ่งระดับตามความยากง่าย สามารถพิมพ์ออกมาใช้งาน หรือค้นคว้า Online
     3. ทราบพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น สามารถให้การสนับสนุนได้ทันท่วงที
     4. พัฒนาการด้านการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคลังความรู้ TEDET ก้าวหน้าขึ้น โดยโรงเรียนสามารถแสดงให้ผู้ปกครองเห็นได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ที่คุณครูจะได้รับจากระบบ TEDET เครื่องมือสนับสนุนครูในศตวรรษที่ 21
     1. สามารถเตรียมการสอน สร้างเอกสารประกอบการสอนที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียนหรือคัดเลือกตัวอย่างแบบทดสอบประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงคลิกเดียวด้วยการช่วยเหลือของระบบ TEDET
     2. มีตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา หรือแบบฝึกหักมากมาย ที่มีรูปแบบของสถานการณ์ปัญหาสมัยใหม่สอดคล้องกับการประเมินผลจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
     3. ระบบจะจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนและครู ให้สามารถนำข้อมูลที่ระบบบันทึกความก้าวหน้าไว้ มาวางแผนการสอน หรือนำผลมาศึกษาพัฒนาการของนักเรียน เป็นรายเดือน หรือรายปี
     4. เนื้อหาหรือโจทย์คำถามที่ครูดึงออกมาใช้ใน Teaching Mode จะสามารถแสดงโจทย์ผ่าน Projector ได้ทันทีเป็นอัตโนมัติ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายในห้องเรียนลดภาระงานการจัดทำโจทย์
ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าระบบ TEDET เครื่องมือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21
     1. นักเรียนได้รับโจทย์ที่ไม่คุ้นเคยเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหลายรูปแบบในระบบคลังความรู้ที่มี Contents and Practice Questions
     2. นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าเพื่อฝึกฝนโจทย์ปัญหาในระดับแข่งขัน และได้ทำความคุ้นเคยกับโจทย์ในสไตล์ PISA
     3. นักเรียนมีโจทย์และเฉลยแนวคิดให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญในการแก้ปัญหา และมีระบบ Clinic ที่จะช่วยออกแบบโจทย์ปัญหาในเนื้อหาที่ทำพลาดให้ได้ฝึกฝนซ้ำ มีทั้งแบบข้อง่ายกว่าและข้อที่เท่าเทียมกัน ให้เลือกฝึกตามความสนใจ
     4. นักเรียนได้ตรวจสอบระดับความรู้ความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศ

    โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้ที่หมายเลข 02-748-3330 ตั้งแต่วันนี้ –30 พฤศจิกายน 2557 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedet.ac.th

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน