รับตรง ภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏพระนครรับตรง ภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏพระนคร

จำนวนรับ
ไม่ระบุ

วันรับสมัคร
25 มี.ค. - 20 เม.ย. 57

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขา/วิชา กำหนด

วิธีการคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง

วิธีการรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง

กำหนดการ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 25 มี.ค. - 20 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 57
สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถเฉพาะทาง 25 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 พ.ค. 57
รายงานตัว 8 พ.ค. 57


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง ภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏพระนคร