รับตรง ระดับปริญญาตรีภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏนครสวรรค์รับตรง ระดับปริญญาตรีภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนรับ
จำนวนรับรวม 1,710 คน

วันรับสมัคร
15 - 29 มิ.ย. 57

คุณสมบัติ
- ไม่ระบุ

วิธีการรับสมัคร
- สมัครได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 15 - 29 มิ.ย. 57 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น.
- ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 4 อันดับจากทุกวิชาเอก / สาขาวิชา
- เลือกสมัครหนึ่งสาขาวิชา 400 บาท
- เลือกสมัครสองสาขาวิชา 500 บาท
- เลือกสมัครเกินสองสาขาวิชา 600 บาท

วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 2 15 - 29 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 57
สอบคัดเลือก 1 ก.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 57
สอบสัมภาษณ์ 4 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 ก.ค. 57
รายงานตัวและชำระเงิน 8 ก.ค. 57


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง ระดับปริญญาตรีภาคปกติ (รอบ 2) ม.ราชภัฏนครสวรรค์