รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากรรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

จำนวนรับ
ไม่ระบุ

วันรับสมัคร
3 มี.ค. - 18 เม.ย. 57 (สำหรับการสมัครด้วยตัวเอง)
3 มี.ค. - 11 เม.ย. 57 (สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์)

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
- หากผู้สมัครจบการศึกษาชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับใบสมัครด้วย
- มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา 2 ปี สามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้
   TOEFL Paper 500 คะแนนขึ้นไป
   TOEFL Computer based 173 คะแนนขึ้นไป
   TOEFL Internet based 61 คะแนนขึ้นไป
   IELTS 5.5 ขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร
- สมัครด้วยตัวเอง
- สมัครทางไปรษณีย์
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

วิธีการคัดเลือก
- สอบวัดความรู้วิชาเฉพาะ ภาษาอังกฤษ สอบออกแบบ สอบวาดเส้น
- สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

3 มี.ค. - 18 เม.ย. 57 สมัครสอบด้วยตัวเอง
3 มี.ค. - 11 เม.ย. 57 สมัครสอบทางไปรษณีย์
24 เม.ย. 57 ประกาศสถานที่สอบ และผังห้องสอบ
14 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
17 พ.ค. 57 สอบสัมภาษณ์
21 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
27 พ.ค. 57 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร