รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

จำนวนรับ

จำนวน 1,565 คน

 

วันรับสมัคร

20 ธ.ค. 56 – 28 ก.พ. 57

 

คุณสมบัติ

-คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด   >>Click<<

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครผ่านเว็บไซต์

-สมัครด้วยตนเอง

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบข้อเขียน

-สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการ

รับสมัคร

20 ธ.ค. 56 – 28 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

6 มี.ค. 57

สอบข้อเขียน

15 – 16 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบข้อเขียน

25 มี.ค. 57

สอบสัมภาษณ์

29 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

11 เม.ย. 57

บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่

11 เม.ย. – 4 พ.ค. 57

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

3 – 4 พ.ค. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ<<