รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

 

จำนวนรับ

ไม่ระบุ

 

วันรับสมัคร

สมัครวันที่ 20 – 31 ม.ค. 57

 

คุณสมบัติ

-อายุระหว่าง 16 – 35 ปีบริบูรณ์

-หลักสูตรพยาบาล ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการ

ลงทะเบียนในระบบสมัคร

13 – 31 ม.ค. 57

สมัคร

20 – 31 ม.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1

14 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์

22 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

25 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2

26 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์

15 มี.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2

20 มี.ค. 57

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

7 มิ.ย. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข<<