รับตรง ที่หมดเขตในเดือนธันวาคม


รับตรง ที่หมดเขตในเดือนธันวาคม

หมดเขต 4 ธ.ค. 56
--รับตรง นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17056


หมดเขต 5 ธ.ค. 56
--รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16825

--รับตรง 7 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16786

 

หมดเขต 6 ธ.ค. 56
--รับตรง โควตาระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16992

--รับตรง โควตาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ม.นครธิวาสราชนครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16991

--รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16837

--รับตรงวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16792

--รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16789

 

หมดเขต 8 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการโควตาพิเศษ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17017


หมดเขต 9 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17107

--รับตรง ม.วลัยลักษณ์ โควตานักกีฬา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16291


หมดเขต 10 ธ.ค. 56
--รับตรง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16787

--รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16780

--รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16776

--รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16525หมดเขต 11 ธ.ค. 56
--รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16917 

--รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16864

--รับตรง ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16863

--รับตรง โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16810

--รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16809


หมดเขต 12 ธ.ค. 56
-- รับตรง 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17117

--รับตรง โควตาพิเศษโรงเรียนใน 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17052

--รับตรง โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ ม.เกษตร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16667หมดเขต 13 ธ.ค. 56
--รับสมัคร การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16812

--รับตรง โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17060

--รับตรง ประเภทโควตาเรียนดี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16843

--รับตรง ประเภทโควตาเรียนดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16842

--รับตรง โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16841

--รับตรง โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16840

--รับตรง ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16839

--รับตรง ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16838

 

หมดเขต 15 ธ.ค. 56
--รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16865

--รับตรง คณะแพทย์ มศว โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/15722

 
หมดเขต 20 ธ.ค. 56
--รับตรง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ โครงการรักเกษตร ใน 14 จังหวัดภาคใต้
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16867

--รับตรง 8 โครงการพิเศษ ม.หัวเฉียว
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16788
 

หมดเขต 22 ธ.ค. 56
--รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16791


หมดเขต 24 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลานครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16948


หมดเขต 27 ธ.ค. 56
--รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16947

--รับตรงหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ม.แม่โจ้-ชุมพร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16833

--รับตรง ป.ตรี 4 ปี ม.แม่โจ้-ชุมพร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16832 

--รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16811

 


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน