รับตรง ที่หมดเขตในเดือนธันวาคม


รับตรง ที่หมดเขตในเดือนธันวาคม

หมดเขต 4 ธ.ค. 56
--รับตรง นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17056


หมดเขต 5 ธ.ค. 56
--รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16825

--รับตรง 7 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16786

 

หมดเขต 6 ธ.ค. 56
--รับตรง โควตาระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16992

--รับตรง โควตาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ม.นครธิวาสราชนครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16991

--รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16837

--รับตรงวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16792

--รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16789

 

หมดเขต 8 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการโควตาพิเศษ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17017


หมดเขต 9 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17107

--รับตรง ม.วลัยลักษณ์ โควตานักกีฬา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16291


หมดเขต 10 ธ.ค. 56
--รับตรง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16787

--รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16780

--รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16776

--รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16525หมดเขต 11 ธ.ค. 56
--รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16917 

--รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16864

--รับตรง ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16863

--รับตรง โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16810

--รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16809


หมดเขต 12 ธ.ค. 56
-- รับตรง 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17117

--รับตรง โควตาพิเศษโรงเรียนใน 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17052

--รับตรง โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ ม.เกษตร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16667หมดเขต 13 ธ.ค. 56
--รับสมัคร การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ม.เกษตรศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16812

--รับตรง โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/17060

--รับตรง ประเภทโควตาเรียนดี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16843

--รับตรง ประเภทโควตาเรียนดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16842

--รับตรง โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16841

--รับตรง โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16840

--รับตรง ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16839

--รับตรง ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16838

 

หมดเขต 15 ธ.ค. 56
--รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ม.ธรรมศาสตร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16865

--รับตรง คณะแพทย์ มศว โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/15722

 
หมดเขต 20 ธ.ค. 56
--รับตรง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ โครงการรักเกษตร ใน 14 จังหวัดภาคใต้
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16867

--รับตรง 8 โครงการพิเศษ ม.หัวเฉียว
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16788
 

หมดเขต 22 ธ.ค. 56
--รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16791


หมดเขต 24 ธ.ค. 56
--รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลานครินทร์
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16948


หมดเขต 27 ธ.ค. 56
--รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16947

--รับตรงหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ม.แม่โจ้-ชุมพร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16833

--รับตรง ป.ตรี 4 ปี ม.แม่โจ้-ชุมพร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16832 

--รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/16811

 


#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน