รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)


จำนวนรับรวม 3093 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

288 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

18 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

741 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

48 คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

24 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

576 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

120 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

72 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

216 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

267 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

411 คน

หลักสูตรการบัญชี

48 คน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

48 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

132 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

48 คน

ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

36 คน

 

วันรับสมัคร

สมัครครั้งที่1   7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556

สมัครครั้งที่2   24 มกราคม – 19 มีนาคม 2557 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

3. เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

4. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

6. มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

7. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


การสอบและเกณฑ์พิจารณา

-สอบข้อเขียน

-สอบวิชาเฉพาะทาง

-สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 1)

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 2)

เวลา

สมัครทาง Internet ที่ www.ssru.ac.th หรือ

www.rg.ssru.ac.th

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

08.30 – 15.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

 

15 ธันวาคม 2556

26 มีนาคม 2557

 

สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสอบ

สัมภาษณ์

17 – 20 ธันวาคม 2556

1 – 4 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)

17 ธันวาคม 2556

1 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

6 มกราคม 2557

23 เมษายน 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัติ

นักศึกษา ที่ www.rg.ssru.ac.th

6 – 15 มกราคม 2557

24 – 29 เมษายน 2557

 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

และชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา

16 – 17 มกราคม 2557

29 – 30 เมษายน 2557

09.00 – 15.30 น

การปฐมนิเทศ

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

 

การปฐมนิเทศ

14 สิงหาคม 57

14 สิงหาคม 57

 

เปิดภาคเรียน

15 สิงหาคม 57

15 สิงหาคม 57

 

 

การสมัคร

-สมัครออนไลน์ > Click 

-ค่าสมัครวิชา 300 บาท


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร> Click

ที่มา  http://reg.ssru.ac.th/rg/images/downloads/applystudent/573.pdf


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน