รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)


จำนวนรับรวม 3093 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

288 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

18 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

741 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

48 คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

24 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

576 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

120 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

72 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

216 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

267 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

411 คน

หลักสูตรการบัญชี

48 คน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

48 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

132 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

48 คน

ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

36 คน

 

วันรับสมัคร

สมัครครั้งที่1   7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556

สมัครครั้งที่2   24 มกราคม – 19 มีนาคม 2557 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

3. เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

4. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

6. มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

7. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


การสอบและเกณฑ์พิจารณา

-สอบข้อเขียน

-สอบวิชาเฉพาะทาง

-สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 1)

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 2)

เวลา

สมัครทาง Internet ที่ www.ssru.ac.th หรือ

www.rg.ssru.ac.th

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

08.30 – 15.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

 

15 ธันวาคม 2556

26 มีนาคม 2557

 

สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสอบ

สัมภาษณ์

17 – 20 ธันวาคม 2556

1 – 4 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)

17 ธันวาคม 2556

1 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

6 มกราคม 2557

23 เมษายน 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัติ

นักศึกษา ที่ www.rg.ssru.ac.th

6 – 15 มกราคม 2557

24 – 29 เมษายน 2557

 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

และชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา

16 – 17 มกราคม 2557

29 – 30 เมษายน 2557

09.00 – 15.30 น

การปฐมนิเทศ

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

 

การปฐมนิเทศ

14 สิงหาคม 57

14 สิงหาคม 57

 

เปิดภาคเรียน

15 สิงหาคม 57

15 สิงหาคม 57

 

 

การสมัคร

-สมัครออนไลน์ > Click 

-ค่าสมัครวิชา 300 บาท


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร> Click

ที่มา  http://reg.ssru.ac.th/rg/images/downloads/applystudent/573.pdf


#Trending now
AdGang59ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนสอบครูadmissions 59ad59admissions 58admissionsAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionsสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกอีโบล่าตึกถล่มkaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonksmart examssmartexamชุดข้อสอบมาตรฐาน 
กลับด้านบน