2 หนุ่มฝาแฝด มช.คว้าแชมป์ "นวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานในมหา'ลัย"ปัจจุบันแนวโน้มของความต้องการและการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พลังงาน” มีสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ผู้คนมีความตื่นตัวอย่างมากในเรื่องของการลดใช้พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เว้นแต่ในมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ หากแต่ในความเป็นจริง เด็กๆ ในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนด้านนี้ยังไม่มีโอกาสมากนักที่จะ ได้นำความรู้ที่ตนเรียนมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตจริง

ด้วยเหตุนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไทยแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานระดับโลก ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ อนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนของชาติ จึงได้จัดการแข่งขัน “นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับอุดมศึกษา” ปีที่ 6 หรือ Schneider Electric Challenge “University Initi@tive 2010” ใน หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเฟ้นหาเยาวชนคลื่นลูกใหม่ที่มีความสามารถระดับหัวกะทิด้านทักษะนวัต กรรมอนุรักษ์พลังงานป้อนสู่วงการอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยในปีนี้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันด้วยแผนประหยัดพลังงานจากการจัดการระบบลิฟต์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับทีมนักศึกษา ที่สามารถฝ่าด่านผู้เข้าแข่งขันจาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “ผัดตะเวิ่น” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสองหนุ่มพี่น้องฝาแฝด คือ “ปรัชญ์ ดวงยานะ” และ “ปราชญ์ ดวงยานะ” นัก ศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “การจัดการระบบลิฟท์ ภายในอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งเป็นโครงงานที่นำเอาระบบอัตโนมัติและหลักความรู้ด้านวิศวกรรมผสานเข้า กับการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ โดยสร้างแรงจูงใจเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของนัก ศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับทฤษฏีการนำเสนอผลงาน“การจัดการระบบลิฟท์ ภายในอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จะ เป็นการควบคุม ใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือการควบคุมพฤติกรรมของคน นั่นคือ 1.การกำหนดเส้นทางของลิฟต์ คือการให้ลิฟต์มีการรับส่งผู้โดยสารเว้นชั้น ก็คือวันคู่จะหยุดเฉพาะชั้นคู่ วันคี่จะหยุดเฉพาะชั้นคี่ ซึ่งจะทำให้ลิฟต์ไม่ต้องจอดบ่อย และเป็นการออกกำลังกายของผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน 2.ติดตั้งระบบตรวจบัตรผู้ใช้งาน นั่นก็คือเราจะมีการติดตั้งระบบตรวจบัตร เพื่อกำหนดจำนวนชั้นต่อปีของการใช้งาน โดยที่ผู้ใช้จะต้องนำบัตรของตัวเองมาสเเกน(Scan) เพื่อระบุว่าใครคือผู้ใช้ จากนั้นจะต้องกดชั้นที่ต้องการ โดยระบบจะทำการหักกับจำนวนชั้นที่เหลือของผู้ใช้ ระบบนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้งานใช้ลิฟต์ในยามที่จำเป็นเท่านั้น เพราะมีจำนวนชั้นที่จำกัด 3.ติดตั้งจอแสดงผล เพื่อแสดงการใช้พลังงานของลิฟต์ไว้ภายในลิฟต์ ให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงการใช้พลังงานของลิฟต์ ต่อวัน หรือต่อเดือน ก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันเราใช้ลิฟต์โดยไม่ทราบถึงความสิ้นเปลือง จึงไม่ตระหนักถึงจุดนี้ลักษณะที่สอง คือการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ

ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ดังนี้ 1.เครื่องควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์(VSD) เพื่อใช้ในการความคุมความเร็วของมอเตอร์ให้คงที่ และลดการกระชากของมอเตอร์เมื่อขณะเริ่มเดินเครื่อง ทำให้มอเตอร์ประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีการสึกหรอน้อยลง 2.ติดตั้ง Capacitor bank เพื่อเพิ่มคุณภาพของไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3.การควบคุมการเปิดปิดลิฟต์อัตโนมัติ เพราะลิฟต์แม้จะไม่มีการใช้งาน แต่ลิฟต์ยังคงใช้พลังงานในการเตรียมพร้อมของระบบ(stand by) ดังนั้นถ้าไม่มีผู้ใช้อย่างเช่นในวันหยุดหรือเวลากลางคืนก็จะมีการปิดลิฟต์ ลงเพื่อประหยัดพลังงาน 4.ติดตั้งเครื่องมือตรวจจับความเคลื่อนไหว(Motion sensor)ไว้ที่หน้าลิฟต์ เพื่อป้องกันการกดลิฟต์แล้วไม่รอลิฟต์มารับ โดยที่มีการตรวจสอบว่ามีคนกดแล้วรอขึ้นจริงรึเปล่า ถ้ามีก็จะมารับ ถ้าไม่มีก็จะผ่านไป เพื่อป้องกันการจอดของลิฟต์เกินความจำเป็น 5.ระบบสร้างพลังงานไฟฟ้าของลิฟต์(Generator) ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงโดยมีคนจำนวนมาก ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงเองโดยไม่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์ ดังนั้นถ้าหากเราติดตั้งระบบเจเนอเรเตอร์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นใช้แบตเตอร์รี่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการหล่อเลี้ยงระบบไฟฟ้า ในลิฟต์ เช่น หน้าจอแสดงผล และโหลดไฟฟ้าขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

“ปอนด์” ปรัชญ์ ดวงยานะ สมาชิกทีม “ผัดตะเวิ่น” ผู้ชนะการแข่งขัน กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานว่า “พวก เราสังเกตว่าลิฟท์ที่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในคณะวิศกรรมศาสตร์ที่เรียนอยู่ มีนักศึกษาใช้เป็นจำนวนมากทุกวันและมีอาการเสียบ่อยมาก มีเพื่อนผมบางคนค้างอยู่ในลิฟท์เป็นวัน ซึ่งลิฟต์นั้นมีความสิ้นเปลืองพลังงานสูงมากหากไม่มีระบบการจัดการที่ดีหรือ หากยังมีการใช้ลิฟต์โดยไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ทีมเราจึงเลือกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาโมเดลการประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงระบบการใช้ลิฟต์ตามแนวคิดของ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อกระตุ้นให้คนในมหาวิทยาลัย ใส่ใจกับการประหยัดพลังงาน”

“ปาล์ม” ปราชญ์ ดวงยานะ สมาชิกอีกหนึ่งคนกล่าวเสริมถึงจุดเด่นของโครงงานนี้ว่า “ผม คิดว่าระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยทางมหาวิทยาลัย สามารถประหยัดค่าบำรุงรักษาได้เป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของระบบคือการควบคุมพฤติกรรมของคนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี โดยการกำหนดเส้นทางของลิฟต์ให้ลิฟต์มีการรับส่งผู้โดยสารเว้นชั้น หรือการรับส่งผู้โดยสารตามวันคู่วันคี่ รวมไปถึงการติดตั้งระบบตรวจบัตรผู้ใช้งานเพื่อคิด อี-พ้อยท์ เพื่อหักแต้มและสามารถแลกของรางวัลในทุกๆ เดือน ที่สำคัญเรายังได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ลิฟต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์(VSD) ทำให้มอเตอร์ประหยัดพลังงานมากขึ้น, Capacitor bank เพื่อเพิ่มคุณภาพของไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ, เครื่องมือตรวจจับความเคลื่อนไหว(Motion sensor)ไว้ที่หน้าลิฟต์ เพื่อป้องกันการกดลิฟต์แล้วไม่รอลิฟต์มารับ”

ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมศาสตร์ นายสุภาพ ด้วงโสน จากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศว่า “ทีม ผัดตะเวิ่น สามารถประยุกต์นำเอาทฤษฎีที่เรียนมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ไอเดียการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้ลิฟต์ (Generator) โดยขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงโดยมีคนจำนวนมาก ใช้แบตเตอร์รี่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการหล่อเลี้ยงระบบไฟฟ้าในลิฟต์ เช่น หน้าจอแสดงผล และโหลดไฟฟ้าขนาดเล็กอื่นๆ เป็นไอเดียที่สามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในมหาวิทยาลัย ยังคุ้มค่าต่อการลงทุนอีกด้วย”

ด้าน เนลสัน เย็พ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย-ลาว บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน ปัญหาภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและหาหนทาง แก้ไข การสร้างความรู้และจิตสำนึกในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ในกลุ่มเยาวชนของชาติจึงนับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสานต่อแนวคิดและกลยุทธ์ในการช่วยให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพอันเป็นราก ฐานสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในระยะยาวนั้น เราจึงได้จัดให้มีการแข่งขัน “นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับอุดมศึกษา” หรือ Schneider Electric Challenge “University Initi@tive 2010” ขึ้นเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรมด้าน การอนุรักษ์พลังงานและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ ต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยได้จริง และคาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยผลักดันและ ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพต่อภาคอุตสาหกรรมไทยและ ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต” นายเนลสัน เย็พ กล่าวสรุป


แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน