รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราชการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 10 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน
- โรงเรียนวิชูทิศ
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
- โรงเรียนวัดสุทธาราม
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
เป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้น ม.4-6
กลุ่ม 2 นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วชิราวุธวิทยาลัย) จำนวน 1 คน
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้น ม.4-6
กลุ่ม 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน
- เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ต่อเนื่องจนถึงวันที่สมัคร
กลุ่ม 4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 5 คน
- บิดา/มารดา ต้องรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครต่อเนื่อง (รวมขณะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 10 ปี)
- กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรไม่น้อยกว่า 10 ปี

วันรับสมัคร
2-20 กันยายน 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาระดับชั้น ม. 6
*** ตามรายละเอียดในประกาศไม่ได้ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย

การสอบ
- สอบวิชาการ 5 รายวิชา รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 40%
  - วิทยาศาสตร์ 1 100 คะแนน*
  - วิทยาศาสตร์ 2 100 คะแนน*
  - คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
  - ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  - ภาษาไทย-สังคมศึกษา 100 คะแนน
* วิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ในสัดส่วนที่ต่างกัน
- สอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
- สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนรวมวิชาการ (น้ำหนักคะแนน 70%)  และวิชาเฉพาะ (น้ำหนักคะแนน 30%)
- สอบสัมภาษณ์ ผ่านและไม่ผ่าน

กำหนดการ
- รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556
- วันสอบวิชาการ 12-13 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
- ตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีนาคม 2557

การสมัคร
- ยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 0 2244 3152 และ 0 2668 7087 โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.vajira.ac.th
- ใบสมัคร > Download

ค่าสมัครสอบ
2,050 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.vajira.ac.th/php/dl/doc/560826-1.pdf

รวมติวสอบตรงกับทรูปลูกปัญญา > Click

ที่มา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน