โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

“นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษมีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการเป็นนักเรียนประจำปีละ 84,000 บาท / คน"

ระดับม.1
     • สมัครสอบร่วมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ปี 2556 ของสสวท. ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2556
     • สอบรอบแรก ผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2556 ของ สสวท. วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่กำหนด
     • ประกาศผลรอบแรก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่สมัครสอบ

ระดับม.4
     • สมัครสอบร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ระหว่าง วันที่ 1-30 กันยายน 2556
     • สอบรอบแรก ผ่านโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ สนามสอบตามประกาศของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
     • ประกาศผลรอบแรก วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่สมัครสอบและทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน
     • สอบรอบสอง ตามวัน เวลา และสถานที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในประกาศผลรอบแรก
     • ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
     • สอบรอบสอง วันที่ 18 - 19 มกราคม 2557  ณ สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
     • ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
          ที่ตั้ง : เลขที่ 345 หมู่ที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
          โทรศัพท์ : 0-5317-4551-4 โทรสาร: 0-5317-4555
          website : http// www.pcccr.ac.th
          e-mail : pcc_cr@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
     2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
          ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
          โทรศัพท์ : 0-5524-5115 โทรสาร : 0-5524-5110
          website : http//www.pccpl.ac.th
          e-mail : bosspccpl@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
     3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
          ที่ตั้ง : 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
          โทรศัพท์ : 0-3665-0260-1 โทรสาร : 0-3665-0260-1 ต่อ 106
          website : http//www.pccl.ac.th
          e-mail : pccllp@hotmail.co.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
     4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
          ที่ตั้ง : 129 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
          โทรศัพท์ : 0-4287-702 โทรสาร : 0-4287-7025
          website : http//www.pccloei.ac.th
          e-mail : pccloei1@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร
     5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
          ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
          โทรศัพท์ : 0-4266-0442 โทรสาร : 0-4266-0442
          website : http//www.pccm.ac.th
          e-mail : pcc_mukdahan@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์
     6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
          ที่ตั้ง : 299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
          โทรศัพท์ : 0-4468-1946 โทรสาร : 0-4468-1947
          website : http//www.pccbr.ac.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม
     7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
          ที่ตั้ง : 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
          โทรศัพท์ : 0-2599-4431-4 โทรสาร : 0-2599-4432 ต่อ112,113
          website : http// www.pccp.ac.th
          e-mail : pccp.academic@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
     8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
          ที่ตั้ง : 695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
          โทรศัพท์ : 0-3848-5149 ต่อ 101,104 โทรสาร : 0-3848-5149 ต่อ 100
          website : http://www.pccchon.ac.th
          e-mail : pccchon_personnel@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
     9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
          ที่ตั้ง : 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
          โทรศัพท์ : 0-3247-0295
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เพชรบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี
     10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
          ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330
          โทรศัพท์ : 0-7539-9123 ต่อ 113 , 119 โทรสาร : 0-7539-9453
          website : http//www.pccnst.ac.th และ http//www.pccns.in.th/newstudent
          e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
     11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
          ที่ตั้ง : 196 ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
          โทรศัพท์ : 0-7559-0364-5 โทรสาร : 0-7559-0367
          website : http//www.pcctrg.ac.th
          e-mail : pcctrg9200@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง
     12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
          ที่ตั้ง : 138 หมู่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ. สตูล 91140
          โทรศัพท์ : 0-7472-5985 โทรสาร : 0-7472-5981
          website : http//www.pccst.ac.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน