'เอมสตาร์' มอบทุนศึกษาป.ตรี-เอก ทั้งในและต่างประเทศ

"มูลนิธิเอมสตาร์" มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์...

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติทั่วไป
     - มีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมต่อการขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีคุณสมบัติส่วนตัวที่โดดเด่น เช่น สติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝัน มีความพยายาม เป็นต้น
     - มีสุขภาพแข็งแรง อุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์
     - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปีที่ 3-5
     - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4-6 ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา หรือกำลังเป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 ตามเกณฑ์การศึกษาปกติ
     - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จะต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วยตนเอง

รายละเอียดของทุนการศึกษา
     - เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
     - ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษามูลค่า 48,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือนๆ ละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน
     - ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน
     - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน มูลนิธิจะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร (จำนวน 4 หน้า) กรณีกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ สามารถถ่ายสำเนาแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้
     2. บทความ "จินตนาการของข้าพเจ้าต่ออนาคต" และ "บทเรียนที่ข้าพเจ้าได้รับจากอดีต" เขียนด้วยลายมือของตนเอง ตัวบรรจงอ่านได้ชัดเจน จำนวนบทความละ 2 หน้ากระดาษ A4
     3. สำเนาผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย)
     5. สำเนาผลงานและเกียรติประวัติต่างๆ รวมทั้งรายงานผลการสอบ TOEFL, GMAT, GRE ต่างๆ เป็นต้น
     6. จัดเตรียมเอกสาร บทความ และหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งไปยัง E-mail: scholarship@aimstarnetwork.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ มูลนิธิเอมสตาร์ เลขที่ 1191 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 วงเล็บมุมซองว่า (ทุนการศึกษาเอมสตาร์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.aimstarnetwork.com

แหล่งที่มา :

ไทยรัฐออนไลน์

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน