รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     1. รับสมัครผานอินเตอรเน็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ ไดที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
          - วิทยาเขตจันทบุรี ไดที่ www.chan.rmutto.ac.th หรือ http://campus.chan.rmutto.ac.th/reg/
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ไดที่ http://reg.cpc.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดที่ http://reg.uthen.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
     2. สมัครดวยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ
          - วิทยาเขตจันทบุรี
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          หมายเหตุ : - ผูสนใจสามารถสมัครได ณ สถานที่ผูสมัครเลือกเรียนตามวิทยาเขตฯ

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     ผูสมัครทุกสาขาวิชาฯ จะตองชําระเงินคาสมัครสอบ 200 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
     2. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
     3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป
     4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
     5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
     6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน 1 ฉบับ

#Trending now
AdGang59ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนสอบครูadmissions 59ad59admissions 58admissionsAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionsสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกอีโบล่าตึกถล่มkaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonksmart examssmartexamชุดข้อสอบมาตรฐาน 
กลับด้านบน