รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     1. รับสมัครผานอินเตอรเน็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ ไดที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
          - วิทยาเขตจันทบุรี ไดที่ www.chan.rmutto.ac.th หรือ http://campus.chan.rmutto.ac.th/reg/
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ไดที่ http://reg.cpc.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดที่ http://reg.uthen.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
     2. สมัครดวยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ
          - วิทยาเขตจันทบุรี
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          หมายเหตุ : - ผูสนใจสามารถสมัครได ณ สถานที่ผูสมัครเลือกเรียนตามวิทยาเขตฯ

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     ผูสมัครทุกสาขาวิชาฯ จะตองชําระเงินคาสมัครสอบ 200 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
     2. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
     3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป
     4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
     5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
     6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน 1 ฉบับ

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน