สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโทโครงการ สควค. 544 คน

     สสวท. เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 544 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 20 ธันวาคม 2555 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จำนวน 12 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/  หรือ สสวท. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-5222

     นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่า
สสวท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 2560) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนของโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่เปิด สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. เป็นลำดับแรก

     ทั้งนี้ สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 544 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
20 ธันวาคม 2555 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จำนวน 12 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ปีการศึกษา 2552
2555 หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน ผลคะแนนการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/ หรือ สสวท. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-5222

แหล่งที่มา :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน