ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มหลัง Admission

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มหลัง Admissionโดยวิธีเพิ่มพิเศษ เปิดรับหลายคณะสาขา โดยน้องที่สนใจสมัครโครงการนี้ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00  และพิจารณาคะแนน GAT PAT ONET ตามที่แต่ละคณะสาขากำหนด

กำหนดการ
     - เปิดรับสมัคร 18- 23 พฤษภาคม 2555
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  28 พฤษภาคม 2555
     - สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2555

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานรับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์  
โทร.074 289255-8
http://www.entrance.psu.ac.th

เอกสารประกอบข่าว : 93_Extra55.pdf