รับสมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการทรูปลูกปัญญา

 รายละเอียดวิธีการสมัคร
เข้ารับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา” ประจำปี 2555

คุณสมบัติของโรงเรียน
     1. เป็นหนึ่งใน 3,500 โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
     2. ผู้บริหารและครูมีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อการนำอุปกรณ์และสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
     3. ผู้บริหารและครูสามารถบันทึกการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้โครงการฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
     4. โรงเรียนต้องมอบหมายให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบชุดอุปกรณ์ ทรูปลูกปัญญา และเป็นผู้ประสานงานกับโครงการทรูปลูกปัญญาอย่างน้อย 1 ท่าน
     5. ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
     6. โรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับโครงการและศึกษาหาความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง
     7. หากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ผู้บริหารและครูจะต้องสนับสนุนการขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เป็นต้น

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
     โรงเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลวิธีการนำชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากโครงการทรูปลูกปัญญาที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในรูปแบบเอกสาร และคลิปวิดีโอ
          1. บทสรุปการใช้งานชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากโครงการทรู ปลูกปัญญา ที่ได้รับไปแล้ว ทั้ง 3 สื่อ (นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือเอกสาร)
               - ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ทรูปลูกปัญญา
               - ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนหลังจากได้ใช้สื่อทรูปลูกปัญญาทั้ง 3 สื่อ
               - ผลงานนักเรียน ครู จากการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาทั้ง 3 สื่อ
               - ตัวอย่างการบันทึกการใช้งานสื่อทรูปลูกปัญญาทั้ง 3 สื่อ
               - ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีการใช้ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ทั้ง 3 สื่อ จากโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมคำอธิบาย
          2. แผนงานการนำ ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากโครงการโรงเรียนต้นแบบ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้อย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 (นำเสนอในรูปแบบเอกสาร)
          3. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนบุคลากรด้านต่างๆ ของโรงเรียน เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา

เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
     รอบแรก คณะกรรมการจะพิจารณาจากแผนงานและเอกสารที่โรงเรียนส่งเข้ามาทั้งหมด เพื่อคัดเลือกแผนงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจำนวน 10 โรงเรียน ทั่วประเทศ
     รอบสอง คณะกรรมการจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่ ทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 5 โรงเรียน ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน
     - ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผลงาน                                          15 มีนาคม – 30 มิถุนายน  2555
     - คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบแรก                                           9 กรกฎาคม 2555
     - แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก  10 โรงเรียน                                      16 กรกฎาคม 2555
     - คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 10 โรงเรียน    1-15 สิงหาคม 2555
     - ประกาศผลการคัดเลือก 5 โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา                  31 สิงหาคม 2555
          - ประกาศผลทาง www.trueplookpanya.com
          - แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
          - แจ้งผลการคัดเลือก ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่
     - ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ 5 โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา              1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2555

เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
     - ทวีพล กิ่งแก้ว ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มบริษัท ทรู โทรศัพท์  02-615-9617-8
       โทรสาร  02-615-9615 อีเมล์ taweepon_kin@truecorp.co.th
     - ทรูปลูกปัญญา Care Center  02-725-2955  ผู้ใช้บริการทรูมูฟ กด *9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
     - ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หัวข้อ“รับสมัครโรงเรียนต้นแบบ ทรู ปลูกปํญญา  ประจำปี 2555”

เชิญส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2555 มาที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัท ทรู
ชั้น 11
อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน