ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บันทึกสอนสด...คำในบทเพลงใบโบกใบบัว
ใบโบกใบบัว  คือชิ่อบทเรียนที่ ๑  ในหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ครูกฤษฎ์พลัฏฐ์  จึงบันทึกการสอนสด  นำคำนำเรื่องมาแต่งเป็นเพลง  สอนอ่านคำ  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรักการอ่านผ่านเพลง  ครูสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอนของครูได้  ไว้มีโอกาสจะได้บันทึกเสียงเพลง  จัดทำเป็น  Mvcd....ให้ดูกันต่อไป
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง