ประกวดวาดภาพ หัวข้อสำรวจธรรมชาติ ของโอวัลติน
เด็กนักเรียน จากโรงเรียนบ้านด้ามพร้า ใช้เวลาช่วงกลางวันหลังรับประทานข้าวเสร็จแล้ว ได้รวมตัวกันที่ห้องเรียน เพื่อช่วยกันวาดภาพในโครงการของโอวัลติน หัวข้อสำรวจธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าประกวดค่ะ