ของเล่นพื้นบ้านสู่การเรียนวิชาฟิสิกส์ 1

ชื่อรายการ : รายการวิจัยไทยคิด ตอน ของเล่นพื้นบ้านสู่การเรียนวิชาฟิสิกส์
รายละเอียด : รายการวิจัยไทยคิด ตอน ของเล่นพื้นบ้านสู่การเรียนวิชาฟิสิกส์ ออกอากาศทาง ThaiPBS วันที่ 16 สิงหาคม 2552
เวลา : 27:32 นาที
รายละเอียดโดยย่อ :  ครูไพรุ่งนักวิจัยใน โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในของเล่นพื้นบ้านล้านนา มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ มาทำให้น้องๆไม่ต้องทนเบื่อหน่ายการการเรียนอีกต่อไป
ผลิตโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง