ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาษาไทยกลางภาค 1 ป. 1
ขนาด : 0.05 MB
 • วงกลมคำที่มีสระเสียงเดียวกัน
 • นำคำต่อไปนี้มาแต่งเป็นประโยคและอ่านออกเสียง

 • เติมคำในช่องว่างและอ่าน

 • เขียนคำที่สะกดผิดเหล่านี้ให้ถูกต้อง

 • เติมคำที่ใช้สระ – อ ลงในช่องว่าง

 • เติมคำที่ใช้สระ ใ- ลงในช่องว่าง

 •  เติมคำที่มีสระ โ- ให้เกิดคำที่มีความหมาย

 •  อ่านข้อความต่อไปนี้และขีดเส้นใต้คำที่มีสระแอะ

 •  อ่านข้อความต่อไปนี้และขีดเส้นใต้คำที่มีสระเอา

 •  นำคำที่มีสระ เ-ะ, สระ แ-ะ มีตัวสะกดที่กำหนดให้เติมในช่องว่างให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์ แล้วฝึกอ่าน

 •  เรียงพยัญชนะที่กำหนดให้ถูกต้องตามลำดับ

   

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง