ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี

พระอภัยมณีเป็นนิทานคำกลอน ที่พระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ เป็นผู้แต่งมีเนื้อเรื่องสนุกสนาน กลอนไพเราะและสอดแทรกคุณธรรมที่เป็นคติสอนใจ มีเรื่องย่อ ดังนี้
ท้าวสุทัศน์เจ้าเมืองรัตนาและนางประทุมเกสรพระมเหสี มีโอรสสององค์ชื่อ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ เมื่อโอรสทั้งสองเจริญเติบโตได้ลาพระบิดา และพระมารดาไปเรียนวิชาเพื่อปกครองบ้านเมืองพระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาเป่าปี่ ศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่กระบอง
เมื่อโอรสทั้งสองเรียนวิชาจบก็กลับบ้านเมือง ท้าวสุทัศน์โกรธมากที่โอรสเรียนวิชาที่ไม่เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง จึงตำหนิต่อหน้าเสนาอำมาตย์ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณรู้สึกอับอายจึงพากันออกจากบ้านเมือง ระหว่างทางได้พบกับพราหมณ์สามคนชื่อวิเชียร โมรา และ สานนท์ ทุกคนได้แสดงวิชาที่ตนเรียนมา พระอภัยมณีได้เป่าปี่ให้ฟัง พราหมณ์ทั้งสามและศรีสุวรรณ ได้ฟังเพลงปี่ก็หลับไป
ขณะนั้นนางผีเสื้อสมุทรกำลังออกหากิน นางได้ยินเสียงปี่ก็เที่ยวตามหาเสียงนั้น จนได้พบพระอภัยมณีก็เกิดความรักนางผีเสื้อสมุทรอุ้มพระอภัยมณีไปไว้ในถ้ำที่เกาะกลางสมุทร นางได้แปลงกายเป็นหญิงสาว พระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อสมุทรจนมีโอรสหนึ่งชื่อสินสมุทรวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรออกไปหากิน สินสมุทรได้หนีออกไป เที่ยวนอกถ้ำและจับเงือกสองผัวเมียพร้อมลูกสาวมาให้พระอภัยมณี พระอภัยมณีเล่าเรื่องของตนให้ฟัง เงือกทั้งสองจึงอาสาพาพระอภัยมณี และสินสมุทรหนี้ นางผีเสื้อสมุทรออกติดตามไปทัน และจับเงือกทั้งสองฆ่าเสีย นางเงือกผู้เป็นลูกสาวพาพระอภัยหนีต่อไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารพระฤาษีช่วยไว้จนทุกคนปลอดภัย พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นเมีย
ท้าวสิลราชผู้ครองเมืองผลึกพาพระธิดา ชื่อนางสุวรรณมาลีเที่ยวชมทะเลมาจนถึงเกาะแก้วพิสดาร พระอภัยมณีและสินสมุทรขอโดยสารเรือกลับบ้านเมืองของตน พระอภัยมณีได้ร่ำลานางเงือกและทราบว่านางเงือกตั้งควรรภ์ จึงได้มอบแหวนและปิ่นปักผมให้นางเงือกไว้
นางผีเสื้อสมุทรรู้ข่าวว่าพระอภัยมณีโดยสารมากับเรือสำเภาจึงออกติดตามนาง ทำให้เกิดพายุปั่นป่วนจนเรือสำเภาแตก ท้าวสิลราชจมน้ำสิ้นพระชนม์ สินสมุทรพานางสุวรรณมาลีว่ายน้ำไปถึงเกาะแห่งหนึ่งและพบโจรสลัดจึงขอโดยสารเรือกลับบ้านเมือง ส่วนพระอภัยมณีว่ายน้ำหนีนางผีเสื้อสมุทรไปถึงอีกเกาะหนึ่งและได้เป่าปี่จนทำให้นางผีเสื้อสมุทรขาดใจตายนางเงือกอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดาร ได้คลอดลูกชายชื่อสุดสาคร พระฤาษีเลี้ยงดูสุดสาครจนอายุได้สามขวบ วันหนึ่งสุดสาครเที่ยวเล่นไปพบม้านิลมังกร พระฤาษีจึงเสกหวายให้สุดสาครจับม้านิลมังกรไว้เป็นพาหนะเพื่อติดตามหาพระบิดา พระฤาษีได้เล่าเรื่องของพระอภัยมณีให้สุดสาครฟัง สุดสาครจึงขอออกติดตามหาบิดาและได้ไปร่ำลานางเงือกผู้เป็นมารดาดังนิทานคำกลอนต่อไปนี้

คำอธิบายศัพท์

- กลาดเกลื่อน หมายถึง เรี่ยรายอยู่มาก
- กำสรด อ่านว่า กำ-สด หมายถึง เศร้าใจ
- กุมาร หมายถึง เด็กผู้ชาย
- กุศล หมายถึง บุญ สิ่งที่ดีที่ชอบ
- โกฏิ อ่านว่า โกด หมายถึง ชื่อมาตรานับ เท่ากับ ๑๐ ล้าน
- ขนแสยง อ่านว่า ขน-สะ-แหยง หมายถึง ขนลุก
- ครุฑา  หมายถึง นกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์
- ไคลคลา  หมายถึง ไป
- จู่ลู่ หมายถึง ดูถูก
- เฉลย อ่านว่า ฉะ-เหลย หมายถึง อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆให้เข้าใจ
- ชฎา หมายถึง เครื่องสวมศีรษะคล้ายมงกุฎ
- ชลาสินธุ์ หมายถึง สายน้ำ ทะเล
- ดาบส หมายถึง ผู้บำเพ็ญตบะ
- แดดาล หมายถึง ทุรนทุราย แทบขาดใจ
- ตลบ อ่านว่า ตะ-หลบ หมายถึง ย้อนกลับไปกลับมา
- ถนอม อ่านว่า ถะ-หนอม  หมายถึง คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี
- ถวิล อ่านว่า ถะ-หวิน หมายถึง คิดถึง
- ท้าวเธอ ในที่นี้ หมายถึง พระอภัยมณี
- ทูล อ่านว่า ทูน หมายถึง บอก กล่าว
- เทพไท  หมายถึง เทวดา
- เทพารักษ์ หมายถึง เทวดาผู้ดูแลรักษาแห่งใดแห่งหนึ่ง
- นกหัสดิน หมายถึง สัตว์ในป่าหิมพานต์ มีหัวเป็นนก ตัวเป็นสิงห์ มีปีกบินได้
- นิล อ่านว่า นิน พลอยชนิดหนึ่งในที่นี้หมายถึง สีดำ
- บพิตร อ่านว่า บอ-พิด หมายถึง คำที่พระสงฆ์ใช้แก่เจ้านาย
- บรรพชา หมายถึง บวชเณร
- ปรารภ อ่านว่า ปรา-รบ หมายถึง กล่าวถึง
- ปัถพิน อ่านว่า ปัด-ถะ-พิน หมายถึง แผ่นดิน
- ผลผลา อ่านว่า ผน-ผะ-ลา หมายถึง ลูกไม้ใหญ่น้อย
- ผา หมายถึง หินที่เป็นเขา น้ำ ทางน้ำ
- พายัพ อ่านว่า พา-ยับ หมายถึง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- พิฆาต อ่านว่า พิ-คาด หมายถึง ทำลายล้าง
- ภูวนาถ อ่านว่า พู-วะ-นาด หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ในที่นี้หมายถึง พระอภัยมณี
- มรคา หมายถึง ทาง
- ม้วย หมายถึง ตาย
- มัจฉา หมายถึง ปลา
- มุนีน้อย ในที่นี้หมายถึง สุดสาคร
- โมทนา  หมายถึง ยินดี พลอยยินดี
- ยมนา อ่านว่า ยม-มะนา หมายถึง น้ำ แม่น้ำ
- ราญรอน อ่านว่า ราน-รอน หมายถึง รบ
- ราวี หมายถึง รบ
- ลำเนา หมายถึง แนว แถว ถิ่น
- วายชนม์ หมายถึง ตาย
- วายุภัส หมายถึง ชื่อนกในวรรณคดี
- วิญญาณ์ หมายถึง ความรู้สึกตัว จิตใจ
- เศร้าสร้อย อ่านว่า เส้า-ส้อย หมายถึง สลด ระทด
- สถิตเสถียร อ่านว่า สะ-ถิด หมายถึง ตั้งอยู่ ยืนอยู่
- สมภาร หมายถึง พระที่เป็นเจ้าอาวาส
- สัญจร อ่านว่า สัน-จอน หมายถึง ผ่านไปมา
- สำเภา หมายถึง ถนน
- สิงขร อ่านว่า สิง-ขอน หมายถึง ภูเขา
- สิทธาจารย์ หมายถึง พระฤๅษี
- สินธพ อ่านว่า สิน-ทบ หมายถึง ชื่อม้าพันธุ์ดีที่เกิดที่ลุ่มน้ำสินธุ
- สุธาธาร อ่านว่า สุ-ทา-ทาน หมายถึง น้ำ ทางน้ำ
- สูญ อ่านว่า สูน หมายถึง หายไป
- เสถียร อ่านว่า สะ-เถียน หมายถึง มั่นคง แข็งแรง
- เสวย อ่านว่า สะ-เหวย หมายถึง กิน
- อนุกูล หมายถึง เกื้อกูล สงเคราะห์
- อรินทร์ อ่านว่า อะ-ริน หมายถึง ข้าศึก ศัตรู
- อัสดร อ่านว่า อัด-สะ-ดอน หมายถึง ม้า
- อาชา  หมายถึง ม้า
- อาเพศ อ่านว่า อา-เพด หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปรกติวิสัย
- อาวรณ์ หมายถึง ห่วงใย อาลัย
- อาสัญ อ่านว่า อา-สัน หมายถึง ตาย ความตาย
- อิศเรศ อ่านว่า อิด-สะ-เรด หมายถึง ผู้เป็นใหญ่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน