ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รักการอ่านผ่านเพลง

การอ่านคือวาระแห่งชาติ  ปัญหาวิกฤติคือคนไทยไม่นิยมการอ่าน (ชอบดูและฟังมากกว่า)  ขอนำเสนอการอ่านแบบสนุกๆ

คืออ่านบทเพลงและร้องเป็นเพลง  เริ่มกันเลย

เพลงรักการอ่านผ่านเพลง (แต่งคำร้องและทำนองโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี)

เรารักการอ่านผ่านเพลง  สนุกครื้นเครงเต็มที่  สาระหลากหลายในเพลงมี  ตั้งใจอ่านดีย่อมเข้าใจ  เนื้อหาสาระมีทั้งศิลป์และศาสตร์  นำมาฝึกหัด  ปฏิบัติขานไข  อ่านบทเพลงดีมีความรู้มากมาย  ชักชวนพี่น้องไทย  มารักการอ่านผ่านเพลง.

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553  เวลา 14.33

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง