ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

แนะนำวิธีการร้องเพลงเบื้องต้น

.. พี่นัททิว AF5 ขอแนะนำวิธีการร้องเพลงเบื้องต้น ..

เทคนิคการร้องเพลงให้เสียงนิ่งขึ้น

ทำได้ง่ายๆ โดย..

น้องๆ ฝึกออกกำลังกาย เช่น การกระโดด การวิ่ง หรือสไลด์ตัวด้านข้าง

ไปพร้อมๆ กับการร้องเพลง โดยพยายามเปล่งเสียงให้ยาวและนิ่งที่สุด..

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง