มุม

นิยามเรื่องมุม
     มุมเกิดจากรังสีสองรังสีมาพบกัน

มุมและชนิดของมุม
     มุกฉาก คือ มุมที่มีขนาด 90 องศา
     มุมแหลม  เป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก
     มุมป้าน  เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉาก
     มุมตรง  เป็นมุมที่มีขนาดเป็นสองเท่ารของมุมฉาก
     มุมกลับ  เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่เล็กกว่าสี่มุมฉาก

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง