1 สัปดาห์ มี 7 วัน
วันนี้น้องแก้วตาจะมาสอนเรื่อง 1 สัปดาห์มี 7 วัน  มีวันอะไรบ้างและสีอะไรเราไปดูกันเลยค่ะ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง