จุดทศนิยม

ตอนที่ 1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าทศนิยมน้อยกว่าหนึ่ง
     ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง หมายถึง จำนวนที่เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม 10 ส่วน 
     ทิศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง  มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม 1 ตัว หน้าจุดทศนิยมใส่ตัวเลข 0 ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน 10 ส่วน

ตอนที่ 2 การเขียนและอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
     การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มคือเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 จะเปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นทศนิยมโดยใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน
     การอ่านทศนิยม ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มให้อ่านเหมือนจำนวนเต็มส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมให้อ่านทีละตัวจากซ้ายไปขวา

ตอนที่ 3 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่ามากกว่าหนึ่ง
     ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่ามากกว่าหนึ่ง ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแสดงจำนวนนับ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน 10 ส่วน

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบทศนิยหนึ่งตำแหน่ง
     การเปรียบเทียบทศนิยม ให้เปรียบเทียบเหมือนจำนวนนับโดยเปรียบเทียบค่าของตัวเลขหน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าเท่ากัน จึงเปรียบเทียบค่าของตัวเลขหลังจุดทศนิยม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง