การซ่อมไม้ตียุง ตอนที่ 1/4

อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมไม้ตียุง
1. หัวแร้ง ใช้สำหรับบัดกรีขาอุปกรณ์และสายไฟต่างๆ
2. ตะกั่ว ใช้สำหรับเป็นตัวยึดขาอุปกรณ์
3. คีมตัด ใช้สำหรับตัดขาอุปกรณ์หรือสายไฟ
4. คีมปากจิ้งจก ใช้สำหรับตัดขาอุปกรณ์หรือใช้จับชิ้นงานต่างๆ
5. ที่ดูดตะกั่ว ใช้สำหรับดูดตะกั่วที่จับตามขาอุปกรณ์หรือสายไฟ
6. ไขควง ใช้สำหรับไขน็อตต่างๆ ออกจากเครื่องใช้
7. มิเตอร์ ใช้สำหรับวัดไฟชนิดต่างๆและค่าความต้านทาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง