ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

นาฏยศัพท์ ภาษาท่า

 นาฏยศัพท์ : ภาษาท่าทาง
วีดีโอชุดนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ การก้าวข้าง
 

วิธีการปฏิบัติ : การก้าวข้างเป็นกิริยาการใช้เท้า โดยการประเท้าขึ้น การประเท้าคือกิริยาขอการประเท้าที่วางอยู่เบื้องหน้า ด้วยการเปิดปลายเท้าเพียงเล็กน้อย โดยที่ส้นเท้ายังวางลงพื้นอยู่ โดยการยกขึ้นและดันเข่าออกไปด้านข้าง ระดับส้นเท้าที่ยกอยู่ตรงเข่าที่ยืน ห่างกันประมาณ 1 คืบ จากนั้นนำเท้าที่ยกวางลง ทิ้งน้ำหนักตัวลงเท้าที่ก้าว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง