เงื่อน

การใช้เชือก  เงื่อนเชือก  และวัสดุอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ

1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกัน  เพื่อประโยชน์ในการต่อเชือกให้ยาวขึ้น  ได้แก่  เงื่อนพิรอด  เงื่อนประมง  เงื่อนยายแก่  เงื่อนขัดสมาธิ  เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น  เงื่อนขัดสมาธิใช้หักคอ  เงื่อนบ่วงสายธนู  เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น  เงื่อนบ่วงสายธนูสเปน  เงื่อนบ่วงสายธนูน้ำ

2. ประเภททำเป็นบ่วง  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับคล้องหรือสวมกับหลัก  เสา  สัตว์หรือคน  ได้แก่  เงื่อนคนลาก  เงื่อนเก้าอี้  เงื่อนรูด  เงื่อนไม่รูด  เงื่อนปุ่มเพชร  เงื่อนเลข 8  เงื่อนบ่วงคล้อง  เงื่อนสาแหรก  เงื่อนผูกของทรงกลม

3. ประเภทผูกกับวัตถุ  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผูกให้แน่น  ใช้รั้งให้ตึงหรือดึงให้แน่น  ได้แก่  เงื่อนผูกปากกระสอบ  เงื่อนผูกรั้ง  เงื่อนตะกรุดเบ็ด  เงื่อนตะกรุดเบ็ดหลายชั้น  เงื่อนผูกซุง  เงื่อนกระหวัดไม้  เงื่อนผูกกระดาน  เงื่อนบุกเบิก  เงื่อนผูกถังตั้ง  เงื่อนผูกถังนอน  ผูกประกอบ  ผูกกากบาท  ผูกทะแยง  กากบาทญี่ปุ่น  ผูกทะแยงฟิลิปปินส์  เงื่อนผูกร่นหรือทบเชือก

4. ประเภทใช้ถักและแทง  ใช้ประโยชน์เป็นวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม  ได้แก่  การแทงกลับ  การต่อสั้น  แทงบ่วงปลายเชือก (บ่วงตา)  การต่อยาว  การแทงบ่วงกลางเชือก  แบบง่าย  แบบชาวเรือ  แบบผูกมัดรอบตัวเชือก  เงื่อนลูกโซ่  สายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  สายยงยศเนตรนารี  สายนกหวีด 

เงื่อนพิเศษ 

1. ว๊อกเกิ้ล
     เป็นห่วงสวมผ้าผูกคอสำหรับลูกเสือ  ผู้ บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นใช้สายหนังถักเรียกว่า  กิลเวลล์  ว๊อกเกิ้ล  เป็นรูปแบบผ้าโพกหัวของชาวเติร์ก  ซึ่งเป็นผู้มีความอดทน

2. สายยงยศลูกเสือ 
     เป็นเครื่องหมายสูงสุดของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ซึ่งจะต้องสอบวิชาพิเศษได้ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  จึงจะมีสิทธิ์ประดับได้  โดยเฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องถักสายหนังด้วยตนเอง

3. สายนกหวีด 
     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคน  ทุกประเภทต้องมีสายนกหวีดสวมทับผ้าผูกคอ  ปลายสายผูกนกหวีดสอดเข้ากระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้วจึงใช้สายหนังไม่ต้องมีสายนกหวีด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://202.143.145.50/web10/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=183