การยืดหยุ่นร่างกาย
การยืดหยุ่นร่างกาย
โดยการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น การย่อยืด พับตัว เคลื่อนไหวลำตัว

วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ อย่างมีทิศทาง
ถ้าเด็กๆ ที่ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ร่างกายจะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเล่นกีฬายิมนาสติกได้ต่อไป

แบ่งปันโดย น้องๆ จากโรเรียน อมรเทพ ยิมนาสติกคลับ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง