วันนี้ พาไปเที่ยว ลพบุรี

วันนี้ จะพาไปเที่ยว จังหวัดที่ขึ้นชื่อ เรื่องโต๊ะจีน แต่เป็นโต๊ะจีนลิง นะคะ