รูปเรขาคณิต

รอบๆ ตัวเรา มีสิ่งของรูปร่างแปลกตามากมาย เด็กๆ มาทำความรู้จักกับรูปทรงกันดีกว่า