ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การผันวรรณยุกต์
การผันวรรณยุกต์ คือ การใช้วรรณยุกต์ให้ถูกต้องกับอักษร3หมู่ ดังต่อไป
การผันวรรณยุกต์สูง 
คำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา เช่น ขา                                                                                                                 
ผันด้วย(เอก)เป็นเสียงเอก เช่น ข่า                                                                                                                                                    
ผันด้วย(โท)เป็นเสียงโท เช่น ข้า                                                                                                                                                     
ข้อสังเกตคำเป็นผันเสียง(เอก,โท) แต่คำตายผันด้วยโทเท่านั้น                                                                                                         
การผันวรรณยุกต์เสียงกลาง
   
คำเป็นพื่นเสียงสามัญ เช่น กาน                                                                                                         
ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงเอกเช่น ก่าน                                                                                                                                                 
ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท เช่น ก้าน                                                                                                                                                  
ผันด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรี เช่น ก๊าน                                                                                                                                               
อักษรกลางคำตาย
  
พื้นเสียงเป็นเสีงเอก เช่น กะ                                                                                                                             
ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท เช่น ก้ะ                                                                                                                                                     
ผันด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรี เช่น ก๊ะ                                                                                                                                                     
นด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา เช่น ก๋ะ                                                                                                                                              
ข้อสังเกต อักษรคำเป็นผันได้5เสียงคำตายผันได้4เสียง                                                                                                                    
การผันอักษรต่ำ
 
คำเป็นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ                                                                                                                            
ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโท เช่น ม่า                                                                                                                                                   
ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี เช่น ม้า                                                                                                                                                    
อักษรคำตาย

มีสระเสียงสั้น มีพื้นฐานเสียงตรีเช่น คะ                                                                                                                       
อักษรคำตาย

สระเสียงยาวมีพื้นฐานเป็นเสียงโท เช่น คาก                                                                                                                    
ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี เช่น ค้าก                                                                                                                                                     
ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา เช่น ค๋าก          


♥♥♥♥จบแล้วค่ะไว้เจอกันในบทอื่นๆนะคะพิมพ์เองมันเหนื่อยอ่ะอิอิT^T♥♥♥♥                                                                                                                                                                                                         
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง