ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดต้นไม้ ตอน 2

การวาดต้นไม้
มาดูวิธีการสาธิตการวาดภาพต้นไม้ด้วยสีน้ำแบบการระบายเปียกบนเปียก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง