ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน      

ประพันธ์คำร้อง    ไสล   ไกรเลิศ
ประพันธ์ทำนอง    ไสล   ไกรเลิศ
เรียบเรียงดนตรี    พงศ์พูน  พิบุลย์เกษตรกิจ
ขับร้อง   ศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาเกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละดี
ถึงจะมี   ร่ำรวย   สุขสันต์
จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญ
แม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรี
เกิดมาพึ่งกัน   ผิวพรรณ   ใช่แบ่งศักดิ์ศรี
วันนี้เราอยู่คิดดูให้ดี  ถึงจะจนจะมี
อย่าไปสร้างเวรกรรม
ขืนไปทำชั่วไป   อาจต้องใช้กรรมเวร
อย่างมงายโลภหลง
เพราะคงจะเกิดลำเค็ญ
สร้างบุญพระท่านคงเห็น
ร่มเย็นพ้นความกังวล
ถึงวิบัติขัดสน    ผลบุญนำให้
ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวล
ถึงจะมีจะจน
เกิดกุศลดลใจ


เพลงเกิดมาพึ่งกัน  ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่อง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงคำสอนของนางกฤษณาเกี่ยวกับคุณธรรมซึ่งบุคคลพึงมี
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง