ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำมั่นสัญญา     

 
ประพันธ์คำร้อง    สุททรภู่
ประพันธ์ทำนอง   สุรพล   แสงเอก
เรียบเรียงดนตรี   พงศ์พูน   พิบูลย์เกษตรกิจ
ขับร้อง        ดร. ชนะวัฒน์   บุนนาค


ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แม้เกิดในใต้หล้าสุธาธาร
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง
แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
จะร่อนลงสิงสุ่เป็นคู่สอง
ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป


เพลงคำมั่นสัญญา  คำร้องมาจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นตอนพระอภัยมณี ให้คำมั่นสัญญารักแก่นางละเวงว่าจะขอรักนางตลอดไปและจะขอติดตามเป็นคู่ครองของนางไปทุกชาติ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง