ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ไก่ฟ้า

ประพันธ์คำร้อง   ส เกษมศรี
ประพันธ์ทำนอง   ไสล ไกรเลิส
เรียบเรียงดนตรี  พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ
ขับร้อง  ภัคชนก เมนะสูตไก่ฟ้าเอย โสภิณ    
ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนอ
หลอกให้พระลอ พบเลยก่อลำเค็ญ
เที่ยวตามยากเย็น เพราะเป็นด้วยมนต์สุดา
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
 ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนา
โอ้เจ้าขวัญตา สวยสง่าไฉน
ข้อยสู้ตามไปถึงดงแดนไพรซอกซอน
โศกเอยบ่เคยพบเจ้า
ข้อยหลงแต่เงา ข้อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรณ์
คิดไปใจข้อยสะท้อน
ร้าวรอนมิวายอาวรณ์อ่อนใจ
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
 ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามไฉน
โอ้เจ้าขวัญใจ ขอจงได้กู่ขาน
อย่าทรมาน สงสารข้อยบ้างเถิดเอยเพลงไก่ฟ้า ผู้ประพันธ์คำร้องได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ สันนิษฐานว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถ หรือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึง ได่แก้วซึ่งเป็นสิ่งที่ปู่เจ้าสมิงพรายส่งไปลวงพระลอ เพื่อติดตามมาพบกับพระเพื่อนพระแพง


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง