ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลง ยอยศพระลอ
เพลง ยอยศพระลอ

ประพันธ์คำร้อง   พยงค์ มุกดา (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทการประพันธ์เพลงไทยสากล-ลูกทุ่ง ปี 2534)
ประพันธ์ทำนอง   มนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีและเพลงไทย ปี 2538)
เรียบเรียงดนตรี   ร.อ. อานันท์ กิ่งแก้ว รน.
ขับร้อง  ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทนาฏศิลป์ไทย ปี 2548)


รอยรูปอินทร์หยาดฟ้า
มาอ่าองค์ในหล้า แหล่งให้คนชม
งามสมขุนลอท้าว
น้ำพระทัย ณ หัวเจ้า ยิ่งแม่กาหลง
ยามพระทรงคชสาร
พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า เกินพระยาสีหราช ท้าวกลางศึก
พระบาทเจ้า ล้านโลกใครบ่เท่า
พ่อขุนแมนสรวง
รูปดังองค์อินทร์
หยาดฟ้ามาสู่ดิน โสภิณดังเดือนดวง
เหนือแผ่นดินแมนสรวง
เหนือปวงหนุ่มใด
เหล่าอนงค์หลงสวาท
ยอมเป็นทาสรักบำเรอ
นามขุนลอท้าวเธอ
ทรงสถิต ณ ดวงใจ
ลุ่มแม่กาหลงเจ้า
หรือจะเท่าถึงครึ่ง แม้น้อยหนึ่งน้ำหทัย
เมื่อทรงคชสาร
ธ ยิ่งหาญ ยิ่งกล้า
ดังพญาสีหราชผู้เป็นใหญ่
ใช่เพียงศึกรบ
สยบพระทรงชัย
แม้ในศึกรักพระยังยิ่งใหญ่
นาถอนงค์ปลงใจให้อิงอุ่น
นับล้านโลกาล้วนบ่ควรคู่บุญ
ดั่งพ่อขุนแมนสรวง เอย...เพลงยอยศพระลอ  3 วรรคแรกของบทเพลงนำเนื้อหามาจากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ สันนิษฐานว่าแต่งในสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ประพันธ์คำร้องได้แต่งเนื้อร้องเพิ่มเติมเพื่อกล่าวชมความงาม และความกล้าหาญของพระลอ ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง