ค่าประจำหลัก

ค่าประจำหลัก ได้แก่ หลักหน่วย  หลักสิบ  หลักร้อย  หลักพัน  หลักหมื่น  หลักแสน  หลักล้าน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง