การวาดหน้าคน
การวาดหน้าคนเเบบการ์ตูนต้องเป็.นหน้ารูปวงกลมน่ารักๆ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง