วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

 วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วยังถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย  มีดอกไม้สัญลักษณ์คือพุทธรักษา  อันหมายถึง “พ่อ” เป็นพระที่คอยคุ้มครองรักษาลูกให้ปลอดภัย

พ่อมีอยู่หลายประเภท เช่น   พ่ออยู่หัว   พ่อตัว และพ่อเลี้ยง  “พ่ออยู่หัว” หมายถึง องค์พระมหา-กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ  “พ่อตัว”  คือ พ่อผู้ให้กำเนิดแก่บุตรชาย-หญิง  ส่วนพ่อเลี้ยงคือสามีของมารดาที่มิใช่พ่อตัว หรือชายที่รับเด็กชาย-หญิงมาเลี้ยงดู  จดทะเบียนรับรองตามกฎหมายเป็นบุตรบุญธรรมและยอมให้ใช้นามสกุลของตน  แต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อที่จัดอยู่ในประเภทใด   นอกเหนือจากความรักบุตรอันเป็นธรรมชาติแล้ว  ถ้ามีความบริสุทธิ์  บริบูรณ์ ด้วยสำนึกหน้าที่ของความเป็นพ่อ  ก็ย่อมจะมีความปรารถนาต่อบุตรคล้าย ๆ กัน คือ หวังจะฝากผีฝากไข้ หวังจะให้เป็นผู้สืบสกุล-สืบทอดมรดก   และเมื่อตนตายไปแล้วบุตรก็จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามความเชื่อ  นี่เป็นส่วนของความปรารถนาหรือความมุ่งหวัง  นอกจากนั้นแล้วผู้เป็นพ่อยังต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม   มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขาในบุตร  ให้ความสงเคราะห์บุตรด้วยการอบรมบ่มนิสัยให้ยึดมั่นในคุณความดี - ไม่ประพฤติชั่ว  ให้การศึกษา  เป็นธุระเรื่องคู่ครอง  เรื่องการงานอาชีพและแบ่งปันมอบมรดกให้ในเวลาอันควร ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นภาระและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่   พ่อที่บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติดังนี้ไม่ว่าจะจัดอยู่ใน “พ่อ” ประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นพ่อตัวหรือพ่อเลี้ยงจึงย่อมได้ชื่อว่า  “ธรรมปิตา”  คือพ่อโดยคุณความดี

ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม บุตร-ธิดา จึงควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านด้วยการประพฤติดี สิ่งใดที่คิดว่าจะทำให้ท่านมีความสุข ได้รับความสบายใจ สบายกาย ก็ควรจะทำ  นับตั้งแต่หาเวลามาพบปะพูดคุยกับท่าน   อาจจะด้วยการพาครอบครัวไป รับประทานอาหารร่วมกัน  เพราะว่าสมัยนี้บุตร-ธิดามักไม่ค่อยได้อยู่ร่วมบ้านหรือถ้าอยู่ร่วมบ้านก็อาจไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยสนุกสนานกับคนในบ้านมากนัก การได้พบปะกัน ได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันจึงเป็นความสุขของพ่อแม่อย่างหนึ่ง หรืออาจจะให้ของขวัญ   พาไปทำบุญ  พาไปเที่ยวเหล่านี้เป็นต้น   ถ้าท่านสิ้นบุญไปแล้วก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตามความเชื่อทางศาสนา  การแสดงออกซึ่งกตเวทิตาคุณ เช่นนี้  นอกจากจะส่งผลให้ผู้กระทำมีความสุขจากการกระทำที่ดีแล้วยังจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร-ธิดาของตนสืบต่อไปอีกด้วย

เรียบเรียงจาก
- บทความเรื่องธรรมปิตา ของนายเปรื่อง ศิริภัทร :  5 ธ.ค.2517
- กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : 2547

เกร็ดความรู้
- ความหมายของคำว่า “พ่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึงชายผู้ให้กำเนิด  ใช้เป็นคำเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน  ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนม  เป็นคำนำหน้านามแปลว่าผู้เป็นหัวหน้า  ผู้กระทำกิจการที่เป็นชาย เช่น พ่อบ้าน , พ่อครัว , พ่อค้า 
- “บิดา” กับ “ชนก” เป็นอีกสองคำที่นิยมใช้ในความหมายเดียวกันกับ “พ่อ”  แต่ในทางปฏิบัติ “บิดา” กับ “ชนก” อาจแตกต่างกันได้  “บิดา” แปลว่าผู้เลี้ยงดูหรือผู้ปกครอง  “ชนก” แปลว่าชายผู้ให้เกิด   ชายบางคนอาจเป็นเพียงบิดาคือผู้ให้การเลี้ยงดูแต่ไม่ได้ให้กำเนิด   ชายบางคนก็เป็นเพียงชนกคือให้กำเนิดแต่ไม่ได้เลี้ยงดู   แต่อย่างไรก็ตามชายไทยส่วนใหญ่เป็นทั้งชนกและเป็นทั้งบิดา คือเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตร-ธิดาด้วยความรักที่เราเรียกกันว่าพ่อนี่เอง

เรียบเรียงจาก
- บทความของนายจำนงค์ ทองประเสริฐ : สารชาวบ้านฉบับพิเศษ : 2530

ข้อมูลจาก : บทความพิเศษ ประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท.  เรื่อง "วันพ่อแห่งชาติ"  ผลิตโดย ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ งานบริการการผลิต ฝ่ายออกอากาศวิทยุ กรุงเทพ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน