วอลเลย์บอล ตอน การเล่นลูกสองมือล่าง (อันเดอร์)

วอลเลย์บอล ตอน การเล่นลูกสองมือล่าง (อันเดอร์)

เป็นทักษะที่ใช้ในการเล่นวอลเลย์บอลมากที่สุดเพราะใช้ในการรับลูกเพื่อเปิดเกมรุก การยืนเตรียมพร้อมเพื่อเล่นลูกสองมือล่าง มีดังนี้ ยืนเท้าแยกจากกันประมาณช่วงไหล่หรือมากกว่าเล็กน้อย ย่อเข่าทั้งสองให้เสมอหรือเลยปลายเท้าเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยยกมือทั้งสองขึ้นประมาณระดับเอว ยืนให้ปลายเท้าเสมอกันหรือยืนเท้านำเท้าตามก็ได้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยตามองลูกบอลตลอดเวลาพร้อมที่จะรับลูกให้นิ้วหัวแม่มือชิดติดกันแขนเหยียดตรึง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง