วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

 วันที่  ๒๖  มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติด  โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติขึ้นก่อน เมื่อเดือนมิถุนายน ปี  ๒๕๓๐   ส่วนประเทศไทยเราก็มีมติ ครม. เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑  กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพย์ติดเช่นเดียวกัน  เพื่อแสดงเจตนารมย์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด   เพราะต่างก็รู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นมหันตภัยต่อมวลมนุษยชาติ  เมื่อใดก็ตามที่ยาเสพย์ติดผ่านเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้  ไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ หรือฉีด  มนุษย์จะไม่สามารถระงับความต้องการเสพครั้งต่อๆไปได้เลย   กลับจะมีความต้องการเสพในปริมาณที่มากขึ้น รุนแรงขึ้นและอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะทำให้ผู้เสพย์มีสุขภาพที่ทรุดโทรม รูปลักษณ์ไม่น่าดูเพราะจะขาดความสนใจตัวเอง  เมื่อใดที่ต้องการยาแล้วไม่ได้   หรือได้ แต่ยานั้นเป็นประเภทที่ออกฤทธิ์ให้คลุ้มคลั่ง  หวาดระแวง ก็จะสามารถทำให้ก่ออาชญากรรมได้ง่าย  นับตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงฆ่าผู้อื่นดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ   ในท้ายที่สุดตนเองก็จะอายุไม่ยืน     บ้านเมืองใดปล่อยให้ประชาชนติดยาเสพย์ติดกันมากๆ ไม่เร่งแก้ปัญหา หรือปราบปรามให้เรียบร้อย   บ้านเมืองนั้นจะไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เลย  กลับจะมีแต่เสื่อมโทรมลง  เพราะมีพลเมืองที่สุขภาพไม่ดีเต็มไปหมดเนื่องจากยาเสพย์ติดทำลายสมองและร่างกายจนเสียหายไปแล้วไม่มีศักยภาพพอจะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติได้  แถมยังจะก่ออาชญากรรมได้ง่าย เป็นใหญ่ปัญหาของสังคมอีกด้วย   นี่เองจึงเป็นเหตุให้ทุกๆ ประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพย์ติดอย่างมากและต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะได้ผลเพราะเดี๋ยวนี้การคมนาคมสะดวก และผู้คนมีความสามารถในการตบตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากกว่าแต่ก่อน

เมืองไทยของเราก็มีการปราบปรามยาเสพย์ติดกันมาอย่างต่อเนื่อง หลายยุคหลายสมัย  คงจะจำกันได้ว่าสมัยรัชกาลที่สามได้ทรงปราบฝิ่นอย่างจริงจัง  มีการตรวจจับพวกที่ลักลอบนำฝิ่นเข้ามาจำหน่ายอย่างเข้มงวด ได้ของกลางมาก็นำไปเผาที่ท้องสนามหลวง  ทรงปราบจนคนค้าท้อถอย   ต่อมาเมื่อมีคณะรัฐบาลมาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ต่าง ก็มีความพยายามดำเนินการแก้ปัญหายาเสพย์ติดกันมาโดยตลอด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงช่วยให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น  ด้วยการนำพันธุ์พืชเมืองหนาวมาทดลองปลูกจนได้ผลดี  แล้วพระราชทานให้นำไปปลูกทดแทนฝิ่นอย่างที่เราทุกคนทราบอยู่แล้ว

รัฐบาลปัจจุบันก็มีการประกาศสงครามกับยาเสพย์ติดอย่างเอาจริงเอาจังต่อเนื่องกันมาหลายปี  ขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพย์ติด โดยตั้งเป้ากำหนดเวลาดำเนินการไปจนถึงปี  ๒๕๕๑  ซึ่งได้กำหนดทิศทางไว้ว่าให้ทุกพื้นที่มีมาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพย์ติด มีการสร้างเครือข่ายเยาวชนต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพย์ติดขึ้นทั่วประเทศ  เพื่อให้เป็นกำลังในการคอยเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพย์ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ตลอดจนจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังถือ ปัญหายาเสพย์ติดเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพูดถึงการช่วยกันเฝ้าระวังฯ ก็คิดว่าควรจะนำความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดมาให้รับทราบกันสักหน่อย  เป็นต้นว่า ยาเสพย์ติดมีกี่อย่าง  มีเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ติดยา  วิธีสังเกตุคนติดยา  และวิธีป้องกันจะป้องกันอย่างไร  จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน   ซึ่งก็ได้รวบรวมมาให้ฟังดังนี้

ประเภทของยาเสพย์ติด  
- ประเภทกดประสาท  ได้แก่ฝิ่น  มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ  ยาระงับประสาท  ยากล่อมประสาท  เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด  สารระเหยจำพวกทินเนอร์  น้ำมันเบนซิน  แล็กเกอร์  และกาวเป็นต้น  พวกนี้ผู้เสพติดมักจะมีอาการอ่อนเพลีย  ฟุ้งซ่าน  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  ปฏิกิริยาในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินช้า 

- ประเภทกระตุ้นประสาท  ได้แก่ยาบ้า  กระท่อม  โคเคน  พวกนี้มักพบว่าผู้เสพติดจะหงุดหงิด  กระวนกระวาย  สับสน  หวาดระแวง  บางครั้งมีอาการก้าวร้าว คลุ้มคลั่ง  ทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำเช่นทำร้ายตนเอง หรือผู้อื่น

- ประเภทหลอนประสาท  ได้แก่แอลเอสดีเห็ดขี้ควายเป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน  ฝันเฟื่อง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หรือภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว  หูจะแว่ว  ได้ยินเสียงประหลาด และควบคุมตัวเองไม่ได้  พวกนี้ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต

- ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน  (ทั้งกระตุ้นและกดประสาท) ได้แก่กัญชา  มักพบว่าผู้เสพติดมีอาการหวาดระแวง  ความคิดสับสน  เห็นภาพลวงตา  หูแว่ว  ควบคุมตนเองไม่ได้  อุปนิสัยใจคอผิดเพี้ยน  พวกนี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นโรคจิตได้

สาเหตุที่ทำให้ติดยา
- ความคึกคะนอง  ความอยากรู้-อยากลอง  ความต้องการให้กลุ่มเพื่อนยอมรับตนหรือเพื่อนชักชวน หรือถูกหลอกให้ใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้ครอบคลุมไปถึงการใช้ยารักษาโรคอย่างขาดความระมัดระวัง  ใช้พร่ำเพรื่อ หรือใช้ติดต่อกันนานๆ โดยแพทย์ไม่ได้สั่ง  จะทำให้เกิดการติดยาได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน

- ความต้องการที่จะหนีปัญหาที่ตนเองแก้ไม่ตก  และมีความเชื่อผิดๆ ว่าเสพยาแล้วจะทำให้ลืมความทุกข์ไปได้  หรือช่วยให้ทำงานได้มากๆ

วิธีสังเกตุคนติดยา
     - ร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม
     - ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาเพื่อปกปิดรอยเข็มฉีดยาบริเวณท้องแขนด้านใน  หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
     - ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆ  ใหม่ๆ ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ
     - อารมณ์ฉุนเฉียว ชอบทะเลาะวิวาทและทำร้ายคนอื่น  ในทางกลับกันก็มีอีกบางคนที่เงียบขรึมผิดปกติ ชอบแยกตัวจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
     - ถ้าเป็นนักเรียน ผลการเรียนจะแย่ลง  ถ้าเป็นคนทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงหรือไม่ยอมทำงานเลย  
     - ใช้เงินเปลืองผิดปกติ  ขอเงินเพิ่มบ่อย หรือไม่ก็ยืมเพื่อนฝูงไปซื้อยา  เป็นหนี้เป็นสิน

จากข้อมูลข้างต้นนี้ จะทำให้เห็นว่า ยาเสพย์ติดนั้นป้องกันได้ โดยในส่วนของการป้องกันตนเอง  ก็คือต้องศึกษาหาความรู้ให้เท่าทันว่าโทษภัยของยาเสพย์ติดนั้นมีมากขนาดไหน  และไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะทดลองดูโดยคิดว่าหนเดียวไม่เป็นไร  เพราะถ้าหนเดียวไม่เป็นไรจริงคงไม่มีคนติดยาให้เห็น   ต้องเลือกคบเพื่อนที่ดี ซึ่งก็คือเพื่อนที่จะแนะนำสิ่งที่ดี  เพื่อนที่แนะนำให้ลองยาต้องไม่หวังดีต่อเราแน่นอน  ต้องเลิกคบทันที  และในเรื่องนี้ครอบครัวที่อบอุ่น  สมาชิกมีรักใคร่สัมพันธ์อันดีต่อกัน มีอะไรปรึกษากัน ช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ทอดทิ้งกัน นั่นจะเป็นปราการด่านสำคัญที่สุดในการป้องกันยาเสพย์ติดไม่ให้เข้ามาสู่สมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี   ในส่วนของชุมชนที่จะช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพย์ติดระบาดเข้าสู่ชุมชนของตนก็ทำได้ด้วยการช่วยกันเป็นหูเป็นตา เมื่อทราบแหล่งเสพ  แหล่งค้า หรือแหล่งผลิต ต้องควรแจ้งให้ทางการบ้านเมืองได้ทราบโดยเร็ว  ที่ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพย์ติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้  เพราะมีเบอร์โทร.ติดต่อที่จำง่าย คือ โทร. ๑๖๘๘

เรื่องของยาเสพย์ติดเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันทุก ๆ ฝ่าย  อย่าถือว่าธุระไม่ใช่ เพราะไม่เช่นนั้น ณ วันหนึ่งเมื่อมันมีโอกาสแพร่หลายมากเข้า บุตรหลานของเราเองก็อาจจะยากที่จะป้องกัน

 

ที่มา   
- วันต่อต้านยาเสพย์ติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘) : ข่าวสารสำนักงาน  ป.ป.ส.  
- http://www.tungsong.com/Important day/DayDrug/drug.asp
- http://google.com/

ข้อมูลจาก : บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท.  เรื่อง  "วันต่อต้านยาเสพย์ติด"  ผลิตโดย  งานบริการการผลิต  ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ  ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน