กีฬาตะกร้อ ตอน การเสิร์ฟ

กีฬาตะกร้อ ตอน การเสิร์ฟ ขั้นตอนการเสิร์ฟ มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี วิธีที่ 1 การเสิร์ฟด้วยฝ่าเท้า 2 การเสิร์ฟลูกแปร 3 การเสิร์ฟลูกหลังเท้า

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง