กรีฑา ตอน แบบฝึกการกระโดดสูง 2

กรีฑา ตอน แบบฝึกการกระโดดสูง 2 การกระโดดสูงเป็นแบบฝึกการวิ่งอ้อมกรวยหรือการวิ่งเป็นเลข 8 เพื่อให้นักกีฬาได้ปรับความสมดุลของร่างกาย ความแข็งแรง และการฝึกแบบวิ่งช้า เร็ว คือวิ่งช้า 10 เมตร เร็ว 10 เมตร การวิ่งนี้เพื่อนำไปสู่การกระโดดสูง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง