กรีฑา ตอน แบบฝึกการเขย่งก้าวกระโดด

กรีฑา ตอน แบบฝึกการเขย่งก้าวกระโดด มีทักษะขั้นพื้นฐานในการกระโดดคือ 1 ยืนเท้าคู่กระโดดออกไปโดยเท้าที่ถนัดแล้วกระโดดลงบ่อทราย ต่อไปเป็นแบบฝึกอีกวิธีหนึ่งคือฝึกการเขย่งก้าวกระโดดโดยการยืนเท้าคู่พร้อมมืออยู่ข้างหลังดึงตัวไปข้างหน้าลงเท้าเขย่งก้าวกระโดดลงบ่อทราย ต่อไปเป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งคือ ฝึกความสัมพันธ์ระบบประสาทสั่งการ โดยการยืนเท้าคู่ย่อตัวกระโดดเท้าแรกที่ตกพื้นเป็นเท้าขวาเท้าต่อไปจะต้องเป็นเท้าซ้าย ถ้าฝึกมากครั้งก็จะเป็นความแข็งแรง ถ้าฝึกจำนวนน้อยครั้งก็จะเป็นการฝึกเอาเทคนิคเอาระยะทาง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง