กรีฑา ตอน การวิ่งระยะกลางและระยะไกล 1

การวิ่งระยะกลางและการวิ่งระยะไกล สำหรับนักวิ่งระยะกลางและระยะไกลจะมีลักษณะการฝึกที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการวิ่งระยะกลางมีตั้งแต่ระยะทาง 800 เมตรถึง 1500 เมตร ส่วนระยะไกลมีระยะทางวิบาก 3000 เมตร 5000 เมตร และ 10000 เมตร วิธีการฝึกนั้น การวิ่งระยะกลางค่อนข้างใช้ความเร็วและความอดทนค่อนข้างมาก ส่วนระยะไกลก็จะใช้ความอดทนของกล้ามเนื้อรวมทั้งการพัฒนาความแข็งแรง ความเร็ว และความอ่อนตัว สำหรับทักษะการวิ่งระยะกลางและระยะไกล ส่วนที่สำคัญก็คือ การใช้แขนในการวิ่ง จะไม่สูงมากแกว่งแขนประมาณหน้าอก แกว่งแขนในท่าสบายๆ ไม่ต้องเกร็ง ไหล่ไม่ยก ส่วนลำตัวให้โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย ลักษณะการวางเท้าและการวางเข่าก็สำคัญต้องสัมพันธ์กัน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง